81 441 30 12
Wojciech Zagajski
Kancelaria Radców Prawnych

Działalność Kancelarii polega na świadczeniu usług z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego, prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.

Kancelaria prawna lublin
Jubileusz 25-lecia wpisu na listę radców prawnych i złożenie ślubowania przez radce prawnego Wojciecha Zagajskiego oraz 20 rocznica działalności prawniczej w obecnej siedzibie kancelarii.
O nas

Polityka prywatności

Who we are

Our website address is: https://kancelariazagajski.pl.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements


Nasz zespół
Poznaj zespół

Wojciech Zagajski
Wojciech Zbigniew Zagajski
radca prawny
Marcin Niedbała
Marcin Niedbała
radca prawny
Agnieszka Widomska
Agnieszka Widomska Rakowska
radca prawny
Klaudia Rogalska
Klaudia Rogalska
aplikant radcowski II roku
Kamil Siwiec
Kamil Siwek
aplikant radcowski II roku
Nasze usługi
Specjalizacje

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

 • reprezentacji przed organami administracji rządowej, samorządowej oraz sądami administracyjnymi;
 • konstruowania zażaleń, odwołań oraz innych pism niezbędnych w danym postępowaniu;
 • postępowań związanych z wywłaszczeniem;
 • postępowań związanych z realizacją inwestycji budowlanych;
 • postępowań związanych z zagadnieniami planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

 • działań przedsądowych – mających na celu zmobilizowanie dłużnika do uregulowania zaległości i uniknięcia przez niego konsekwencji prawno –finansowych. Kancelaria negocjuje możliwość zapłaty (lub zapłaty ratalnej) i jednocześnie kompletuje i przygotowuje dokumenty niezbędne do późniejszego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • działań sądowych – w postępowaniach: upominawczym, nakazowym i w postępowaniu zwykłym;
 • działań przedegzekucyjnych – ten etap obejmuje działania po otrzymaniu wyroku lub nakazu sądowego. Negocjujemy warunki uregulowania należności, nadzorujemy ich spłatę, gromadzimy niezbędne dokumenty, aby skierować sprawę do egzekucji komorniczej;
 • działań egzekucyjnych – zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym.

 • przygotowywanie projektów umów o pracę, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie,
 • opiniowanie umów o pracę,
 • opiniowanie umów o zakazie konkurencji,
 • opiniowanie kontraktów,
 • doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę,
 • przeciwdziałanie i odszkodowania z tytułu mobbingu,
 • zastępstwo procesowe w zakresie sporów sądowych ze stosunku pracy,
 • przygotowywanie pism procesowych oraz zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

 • odszkodowania za szkody na osobie – wynikające z uszczerbku na zdrowiu;
 • odszkodowania za szkody na mieniu – za uszkodzony, zniszczony lub skradziony sprzęt, pojazdy, budynki (nieruchomości) i inne składniki majątku,
 • odszkodowania za błędy medyczne;
 • odszkodowania za wypadki przy pracy lub wypadki w gospodarstwach rolnych,
 • odszkodowania za choroby zawodowe;
 • odszkodowania za wypadki powstałe wskutek zaniedbań zasad BHP – jak np. nieodśnieżone chodniki, niezabezpieczone urządzenia (wiatraki, wirniki itp.), śliskie posadzki itp.

 • stwierdzenie nabycia spadku i odrzucenie spadkobrania;
 • sprawy o dział spadku, sądowe zniesienie współwłasności;
 • sprawy o zachowek;
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia;
 • unieważnienie testamentu lub darowizny;
 • doradztwo w zakresie prawidłowego sporządzenia testamentu z uwzględnieniem wydziedziczenia, zapisu i polecenia;
 • odpowiedzialność za długi spadkowe oraz za długi spadkodawcy;
 • pomoc w wypełnianiu formularzy do urzędu skarbowego celem zgłoszenia masy spadkowej do opodatkowania;

Kancelaria zapewnia rzetelną i profesjonalną pomoc oraz wsparcie prawne w zakresie prawa cywilnego, a w szczególności zajmujemy się sprawami dotyczącymi materii:

 • prawa osobowego (w tym ochrona dóbr osobistych, ubezwłasnowolnienie);
 • prawa rzeczowego (w tym prawo własności i współwłasności, zagadnienia związane z zasiedzeniem, księgi wieczyste);
 • zobowiązań (umów);
 • odszkodowań;
 • prawa spadkowego.

Dodatkowo udzielamy porad dotyczących postępowań przed sądami cywilnymi, a w szczególności zagadnień mediacji, kosztów procesu oraz zasad procedury cywilnej.

Prawo rodzinne to wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie, jesteśmy do Państwa dyspozycji w sprawach dotyczących:

 • rozwodów;
 • separacji;
 • podziału majątku dorobkowego małżonków;
 • umów majątkowych małżeńskich (np. ustanowienia rozdzielności majątkowej);
 • ustalenia lub zaprzeczanie ojcostwa;
 • alimentów;
 • ustalania kontaktów z dziećmi lub innymi członkami rodziny;
 • opieki i kurateli

Aktualności
Publikacje

Aktualnie brak publikacji.
Zapraszamy wkrótce.

Napisz do nas
Formularz kontaktowy
Kontakt
Skontaktuj się z nami
Adres

ul. Karłowicza 1/3
20-027 Lublin

Zobacz na mapie
Telefon

81 441 30 12

Wojciech Zagajski

+48 695 594 908

rpzagajskikancelaria@wp.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek : 9:00 - 17:00

Kancelaria Radców Prawnych
Wojciech Zagajski
Radca Prawny Lublin© 2024 Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Zagajski
Projekt i realizacja: Norten.pl