81 441 30 12
Wojciech Zagajski
Kancelaria Radców Prawnych

Działalność Kancelarii polega na świadczeniu usług z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego, prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.

Kancelaria prawna lublin
Jubileusz 25-lecia wpisu na listę radców prawnych i złożenie ślubowania przez radce prawnego Wojciecha Zagajskiego oraz 20 rocznica działalności prawniczej w obecnej siedzibie kancelarii.
O nas

Radca Prawny Lublin

Kancelaria istnieje od marca 2004 r. Na przestrzeni lat prowadzone były przez nas sprawy z zakresu większości gałęzi prawa, w tym dotyczące spraw obywateli polskich przebywających czasowo poza granicami Polski, w szczególności w Irlandii i Niemczech.

Działalność Kancelarii polega na świadczeniu usług z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego, prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Obsługujemy zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (Klienci Indywidualni). Oferujemy pomoc prawną zarówno podmiotom potrzebującym jej sporadycznie, jak również tym, którzy zainteresowani są stałą obsługą prawną.

Naszym celem jest świadczenie profesjonalnych usług prawnych, dostosowanych indywidualnie w zależności od potrzeb konkretnego Klienta i specyfiki powierzanej nam przez niego sprawy.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy:

 • reprezentację przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi;
 • reprezentację przed instytucjami publicznymi oraz organami administracji publicznej;
 • sporządzanie projektów pism procesowych, w tym środków odwoławczych i środków zaskarżenia;
 • sporządzanie projektów umów;
 • doradztwo prawne, w tym konsultacje prawne oraz sporządzanie opinii prawnych.

Nasz zespół
Poznaj zespół

Wojciech Zagajski
Wojciech Zbigniew Zagajski
radca prawny
Marcin Niedbała
Marcin Niedbała
radca prawny
Agnieszka Widomska
Agnieszka Widomska Rakowska
radca prawny
Klaudia Rogalska
Klaudia Rogalska
aplikant radcowski II roku
Kamil Siwiec
Kamil Siwek
aplikant radcowski II roku
Nasze usługi
Specjalizacje

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

 • reprezentacji przed organami administracji rządowej, samorządowej oraz sądami administracyjnymi;
 • konstruowania zażaleń, odwołań oraz innych pism niezbędnych w danym postępowaniu;
 • postępowań związanych z wywłaszczeniem;
 • postępowań związanych z realizacją inwestycji budowlanych;
 • postępowań związanych z zagadnieniami planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

 • działań przedsądowych – mających na celu zmobilizowanie dłużnika do uregulowania zaległości i uniknięcia przez niego konsekwencji prawno –finansowych. Kancelaria negocjuje możliwość zapłaty (lub zapłaty ratalnej) i jednocześnie kompletuje i przygotowuje dokumenty niezbędne do późniejszego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • działań sądowych – w postępowaniach: upominawczym, nakazowym i w postępowaniu zwykłym;
 • działań przedegzekucyjnych – ten etap obejmuje działania po otrzymaniu wyroku lub nakazu sądowego. Negocjujemy warunki uregulowania należności, nadzorujemy ich spłatę, gromadzimy niezbędne dokumenty, aby skierować sprawę do egzekucji komorniczej;
 • działań egzekucyjnych – zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym.

 • przygotowywanie projektów umów o pracę, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie,
 • opiniowanie umów o pracę,
 • opiniowanie umów o zakazie konkurencji,
 • opiniowanie kontraktów,
 • doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę,
 • przeciwdziałanie i odszkodowania z tytułu mobbingu,
 • zastępstwo procesowe w zakresie sporów sądowych ze stosunku pracy,
 • przygotowywanie pism procesowych oraz zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

 • odszkodowania za szkody na osobie – wynikające z uszczerbku na zdrowiu;
 • odszkodowania za szkody na mieniu – za uszkodzony, zniszczony lub skradziony sprzęt, pojazdy, budynki (nieruchomości) i inne składniki majątku,
 • odszkodowania za błędy medyczne;
 • odszkodowania za wypadki przy pracy lub wypadki w gospodarstwach rolnych,
 • odszkodowania za choroby zawodowe;
 • odszkodowania za wypadki powstałe wskutek zaniedbań zasad BHP – jak np. nieodśnieżone chodniki, niezabezpieczone urządzenia (wiatraki, wirniki itp.), śliskie posadzki itp.

 • stwierdzenie nabycia spadku i odrzucenie spadkobrania;
 • sprawy o dział spadku, sądowe zniesienie współwłasności;
 • sprawy o zachowek;
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia;
 • unieważnienie testamentu lub darowizny;
 • doradztwo w zakresie prawidłowego sporządzenia testamentu z uwzględnieniem wydziedziczenia, zapisu i polecenia;
 • odpowiedzialność za długi spadkowe oraz za długi spadkodawcy;
 • pomoc w wypełnianiu formularzy do urzędu skarbowego celem zgłoszenia masy spadkowej do opodatkowania;

Kancelaria zapewnia rzetelną i profesjonalną pomoc oraz wsparcie prawne w zakresie prawa cywilnego, a w szczególności zajmujemy się sprawami dotyczącymi materii:

 • prawa osobowego (w tym ochrona dóbr osobistych, ubezwłasnowolnienie);
 • prawa rzeczowego (w tym prawo własności i współwłasności, zagadnienia związane z zasiedzeniem, księgi wieczyste);
 • zobowiązań (umów);
 • odszkodowań;
 • prawa spadkowego.

Dodatkowo udzielamy porad dotyczących postępowań przed sądami cywilnymi, a w szczególności zagadnień mediacji, kosztów procesu oraz zasad procedury cywilnej.

Prawo rodzinne to wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie, jesteśmy do Państwa dyspozycji w sprawach dotyczących:

 • rozwodów;
 • separacji;
 • podziału majątku dorobkowego małżonków;
 • umów majątkowych małżeńskich (np. ustanowienia rozdzielności majątkowej);
 • ustalenia lub zaprzeczanie ojcostwa;
 • alimentów;
 • ustalania kontaktów z dziećmi lub innymi członkami rodziny;
 • opieki i kurateli

Cennik za usługi jest konstruowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 265) oraz indywidualnych ustaleń z Klientem oraz zawiłości konkretnej sprawy i nakładu pracy.

Kancelaria współpracuje z tłumaczami j. niemieckiego, angielskiego oraz z biurem detektywistycznym i rzeczoznawcą majątkowym.

Kancelaria posiada regulamin bezpieczeństwa w tym stosuje obowiązujące przepisy ustawy o RODO poprzez zabezpieczenia organizacyjne, techniczne, elektroniczne i proceduralne.

Kancelaria posiada polisę dotyczącą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności prawniczej.

Aktualności
Publikacje

Aktualnie brak publikacji.
Zapraszamy wkrótce.

Napisz do nas
Formularz kontaktowy
Kontakt
Skontaktuj się z nami
Adres

ul. Karłowicza 1/3
20-027 Lublin

Zobacz na mapie
Telefon

81 441 30 12

Wojciech Zagajski

+48 695 594 908

rpzagajskikancelaria@wp.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek : 9:00 - 17:00

Kancelaria Radców Prawnych
Wojciech Zagajski
Radca Prawny Lublin© 2024 Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Zagajski
Projekt i realizacja: Norten.pl