81 441 30 12
Wojciech Zagajski
Kancelaria Radców Prawnych

Działalność Kancelarii polega na świadczeniu usług z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego, prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.

Kancelaria prawna lublin
O nas

Polityka cookies


Nasz zespół
Poznaj zespół

Wojciech Zbigniew Zagajski
Wojciech Zbigniew Zagajski
radca prawny
Małgorzata Sanecka-Olszewska
Małgorzata Sanecka-Olszewska
radca prawny
Marcin Niedbała
Marcin Niedbała
aplikant radcowski
Agnieszka Widomska
Agnieszka Widomska
aplikant radcowski
Nasze usługi
Specjalizacje

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

 • reprezentacji przed organami administracji rządowej, samorządowej oraz sądami administracyjnymi;
 • konstruowania zażaleń, odwołań oraz innych pism niezbędnych w danym postępowaniu;
 • postępowań związanych z wywłaszczeniem;
 • postępowań związanych z realizacją inwestycji budowlanych;
 • postępowań związanych z zagadnieniami planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

 • działań przedsądowych – mających na celu zmobilizowanie dłużnika do uregulowania zaległości i uniknięcia przez niego konsekwencji prawno –finansowych. Kancelaria negocjuje możliwość zapłaty (lub zapłaty ratalnej) i jednocześnie kompletuje i przygotowuje dokumenty niezbędne do późniejszego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • działań sądowych – w postępowaniach: upominawczym, nakazowym i w postępowaniu zwykłym;
 • działań przedegzekucyjnych – ten etap obejmuje działania po otrzymaniu wyroku lub nakazu sądowego. Negocjujemy warunki uregulowania należności, nadzorujemy ich spłatę, gromadzimy niezbędne dokumenty, aby skierować sprawę do egzekucji komorniczej;
 • działań egzekucyjnych – zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym.

 • przygotowywanie projektów umów o pracę, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie,
 • opiniowanie umów o pracę,
 • opiniowanie umów o zakazie konkurencji,
 • opiniowanie kontraktów,
 • doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę,
 • przeciwdziałanie i odszkodowania z tytułu mobbingu,
 • zastępstwo procesowe w zakresie sporów sądowych ze stosunku pracy,
 • przygotowywanie pism procesowych oraz zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

 • odszkodowania za szkody na osobie – wynikające z uszczerbku na zdrowiu;
 • odszkodowania za szkody na mieniu – za uszkodzony, zniszczony lub skradziony sprzęt, pojazdy, budynki (nieruchomości) i inne składniki majątku,
 • odszkodowania za błędy medyczne;
 • odszkodowania za wypadki przy pracy lub wypadki w gospodarstwach rolnych,
 • odszkodowania za choroby zawodowe;
 • odszkodowania za wypadki powstałe wskutek zaniedbań zasad BHP – jak np. nieodśnieżone chodniki, niezabezpieczone urządzenia (wiatraki, wirniki itp.), śliskie posadzki itp.

 • stwierdzenie nabycia spadku i odrzucenie spadkobrania;
 • sprawy o dział spadku, sądowe zniesienie współwłasności;
 • sprawy o zachowek;
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia;
 • unieważnienie testamentu lub darowizny;
 • doradztwo w zakresie prawidłowego sporządzenia testamentu z uwzględnieniem wydziedziczenia, zapisu i polecenia;
 • odpowiedzialność za długi spadkowe oraz za długi spadkodawcy;
 • pomoc w wypełnianiu formularzy do urzędu skarbowego celem zgłoszenia masy spadkowej do opodatkowania;

Kancelaria zapewnia rzetelną i profesjonalną pomoc oraz wsparcie prawne w zakresie prawa cywilnego, a w szczególności zajmujemy się sprawami dotyczącymi materii:

 • prawa osobowego (w tym ochrona dóbr osobistych, ubezwłasnowolnienie);
 • prawa rzeczowego (w tym prawo własności i współwłasności, zagadnienia związane z zasiedzeniem, księgi wieczyste);
 • zobowiązań (umów);
 • odszkodowań;
 • prawa spadkowego.

Dodatkowo udzielamy porad dotyczących postępowań przed sądami cywilnymi, a w szczególności zagadnień mediacji, kosztów procesu oraz zasad procedury cywilnej.

Prawo rodzinne to wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie, jesteśmy do Państwa dyspozycji w sprawach dotyczących:

 • rozwodów;
 • separacji;
 • podziału majątku dorobkowego małżonków;
 • umów majątkowych małżeńskich (np. ustanowienia rozdzielności majątkowej);
 • ustalenia lub zaprzeczanie ojcostwa;
 • alimentów;
 • ustalania kontaktów z dziećmi lub innymi członkami rodziny;
 • opieki i kurateli

Aktualności
Publikacje

Aktualnie brak publikacji.
Zapraszamy wkrótce.

Napisz do nas
Formularz kontaktowy  Kontakt
  Skontaktuj się z nami
  Adres

  ul. Karłowicza 1/3
  20-027 Lublin

  Zobacz na mapie
  Telefon

  81 441 30 12

  Wojciech Zagajski

  +48 695 594 908

  rpzagajskikancelaria@wp.pl

  Małgorzata Sanecka Olszewska

  +48 519 118 205

  malgorzata.sanecka@onet.eu

  Godziny otwarcia

  Poniedziałek - piątek : 9:00 - 17:00

  Kancelaria Radców Prawnych
  Wojciech Zagajski
  Radca Prawny Lublin  © 2021 Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Zagajski
  Projekt i realizacja: Norten.pl